Hur arbetar GAUtveckling?

Med en lagom blandning av trygghet och utmaning hjälper GAUtveckling företag och organisationer att utvecklas. Arbetet är processorienterad med tydliga ramar och utgår från deltagarnas verklighet. Vi löser problem och hittar glädje och energi tillsammans och skräddarsyr uppdraget gemensamt.

En grundläggande värdering i företaget är att klokheten och svaren om utveckling finns hos kunden, men att sikten ibland är skymd, av olika anledningar. Teori, teknik och erfarenhet för
att möjliggöra fri sikt finns hos konsulten.

Verktygsväskan är stor och de olika verktygen väljs utifrån det aktuella uppdraget och den aktuella situationen. Exempel på verktyg; samtal med undersökande frågeställningar, reflekterande team, bilder, återkoppling/feed-back, teorigenomgångar samt olika former
av gestaltningar.

Företaget arbetar på gestaltisk grund där några av nyckelorden är kontakt, ansvar, medvetenhet och helhet.