Vem är Gudrun Andersen?

Gudrun Andersen är en analytisk exhibitionist med fötterna på jorden.

Organisationskonsult med mångårig erfarenhet från privat och offentlig sektor.

Startade GAUtveckling 1999.

Fil. kand. P-linjen med pedagogisk inriktning, dipl. organisationskonsult och utbildad handledare vid Gestaltakademin.

En av grundarna av konsultnätverket Ledarkonsulterna.