Vad gör GAUtveckling?

Arbetslagsutveckling/Teambuilding
En grupp som behöver starthjälp för att komma igång på ett bra sätt eller en grupp som har stött på hinder på vägen och behöver hjälp att komma vidare. Två exempel på vanliga uppdrag för GAUtveckling. Omfattningen från en halv dag och uppåt. Det vanligaste upplägget är två heldagar i följd och en dags uppföljning en tid senare.

Handledning i grupp

Ett sätt att behålla och utveckla sin professionalitet är regelbunden handledning med en utifrån kommande handledare. GAUtveckling erbjuder handledning i grupp med fokus på uppdraget. Omfattning; en och en halv timme var tredje vecka för tre till sex personer. En halv dag en gång per månad för sex till tio personer.

Ledar- och konsulthandledning/Coachning
Ledare och konsulter behöver allt emellanåt betrakta sitt uppdrag och sitt "system" på distans med hjälp av en utifrån kommande handledare/coach. GAUtveckling erbjuder detta enskilt och i grupp. Omfattning för individuell handledning/coachning är en och en halv timme per gång vanligtvis fem till sju gånger. Omfattning för en grupp på tre till tio personer är en halv alt. en hel dag en gång per månad under ett halvt till ett år.

Konflikthantering

Med lång erfarenhet av konflikthantering kan företaget erbjuda stöd till ledaren vid konflikter, genom egen coachning (se ovan) eller genom att arbeta med gruppen.

Planering och utvecklingsarbete

Vid en planeringsdag el dyl finns det fördelar med att någon utifrån håller i struktur och genomförande. Du som ledare kan då ha en annan roll under dagen och får möjlighet att se gruppen på ett nytt sätt. GAUtveckling har stor erfarenhet av den här typen av uppdrag.

Stöd i förändringsprocesser
Se Arbetslagsutveckling/Teambuilding.

Föreläsningar kring kommunikation mm
GAUtveckling erbjuder bl a inspirerande och tankeväckande föreläsningar om hur kommunikationen på arbetsplatsen underlättas resp. försvåras. Föreläsningarna kan ske för en arbetsgrupp eller för hela företag.