Varför GAUtveckling?

GAUtveckling är ett företag som arbetar på gestaltisk grund. Det innebär att personligt och professionellt lärande går hand i hand, det i sin tur leder till ett lärande som stannar kvar när uppdraget är slutfört.

Styrkan hos GAUtveckling ligger i förmågan att se sambandet mellan delarna och helheten och öka din medvetenhet som kund om hur de olika delarna i systemet samskapar. Företaget har ett processorienterat arbetssätt med tydliga ramar som gör detta möjligt.

Mervärdet i att anlita GAUtveckling ligger i ökad medvetenhet som leder till att energi kan riktas åt rätt håll. Det kan leda till bättre lönsamhet.


Grundaren, Gudrun Andersen, är också en av grundarna till Ledarkonsulterna, ett konsultnätverk med gemensam värdegrund och hög kompetens.